top of page

Vybrané reference mých klientů

Děkuji za skvělou zpětnou vazbu. Moc si jí vážím!

"Má zkušenost s koučinkem Karla Šorala je velmi pozitivní. Dokáže efektivními a přímými dotazy navést klienta k nalezení podstaty řešeného tématu. Zároveň vědomě pracuje s energií ve smyslu zklidnění nebo aktivizace během hovoru. Jeho praktické nápady a podpora navedou klienta k samostatnému úsudku. Doporučuji."

Milli Janatková

"S panem Šoralem jsem se díky svému bývalému zaměstnání. Před každou hodinou jsem měla pocit, že nevím, o čem si budeme povídat, přitom jsem ale věděla, že to potřebuji. Bylo to pro mne tehdy velmi těžké období. Již po pár minutách setkání jsem nelitovala, že jsme se opět viděli. Velmi mi pomohl uvědomit si plno věcí, které mne trápily, ale neuměla jsem si s nimi sama poradit. I když se již delší dobu nevídáme, často si na něm vzpomenu. To, že jsem svůj život otočila o 180 stupňů a zvládla to tak, až to moje okolí překvapilo, je z velké části také jeho zásluha."

Veronika Hejzlarová

Asistence o.p.s.

"S Karlem Šoralem jsme již více jak dva roky ve spojení díky jeho koučování. Karlův profesionální, empatický a energický přístup mi velmi pomohl (a stále pomáhá) v profesním i osobním rozvoji. Cením jeho spolehlivost, pohodové jednání a schopnost naladit se rychle na společnou vlnu. Spolupráci s ním bych doporučil každému, kdo ve své profesi hledá cesty, jak zdárně řešit problémy, které se zprvu zdáli být jako naprosto neřešitelné."

Ondřej Kamenický 

Ředitel Festivalu Jeden svět (Člověk v tísni o.p.s.) 

"Koučování s Karlem je příjemné i při nepříjemných tématech, systematické a přiměřeně strukturované. Vzhledem k tomu, jak chaotická témata často řeším, zaslouží můj obdiv. Při našich koučovacích sezeních se dostaneme často do hloubky, která přinese nečekané rozuzlení - ale ne hloubky, která by bezvýznamně mátla. Při hodinách sleduje neúprosně můj cíl, ale má cit pro to v pravou chvíli nabídnout změnu kontraktu. Z našich koučovacích sezení jsem vždy odešla s novým pohledem na věc a uvědoměním si nových souvislostí, což je pro mě - kromě rozvíření energie - to nejcennější."

Tereza Hajná

IBM

"Naše spolupráce je vždy otevřená, vždy mám velkou důvěru k panu Šoralovi, kterou jsem získal od prvního setkání. Podporuje mě v hledání vlastního řešení, spolupráce je volná a není svázána daným tématem a toto mi vyhovuje. Čas strávený se svým koučem je pro mě chvíle pro zastavení a uvědomění si své situace. Díky koučingu jsem spokojenější jak v osobním, tak pracovním životě."

Karel Luka

Manažer AXA Asistance s.r.o.

"S Karlem jsem se pravidelně setkávala především v prvních měsících, kdy jsem se ujala řidící funkce v Diakonii, ve Středisku humanitární a rozvojové spolupráce. Řešili jsme tedy mnoho záležitostí, které souvisely s tím, že této organizaci nějaký čas chybělo vedení. Také jsem se s Karlem učila mnoha základním dovednostem manažera, jelikož jsem se na takové pozici ocitla jako nováček. Karlovy rady byly velmi praktické a často velmi jednoduše ale také velmi funkčně reagovaly na to, v jaké situaci jsem zrovna stála a co jsem se zrovna potřebovala naučit.

Na Karlovi velmi oceňuji jeho stabilitu, pragmatický a praktický přístup k věcem. Naučila jsem se díky němu lepší organizací pracovního času, práci se svým vnitřním kritikem i jistému nadhledu, který je pro manažerskou pozici velmi důležitý."

Kristina Ambrožová

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. 

"Jsem moc ráda, že jsem se těchto dvou dnů naplněných zajímavými lidmi mohla zúčastnit. Po prvním dnu Řízení a vedení pracovního týmu s Karlem Šoralem jsem kupodivu odjížděla plná energie. V hlavě jsem stále zpracovávala tu spoustu podnětů, nápadů a sdílených zkušeností. Celkově profesionální přístup (a zároveň příjemně neformální), pojmenování věcí bez servítek, konkrétní, názorné příklady a propojení byznysu s neziskem bylo super. Za mne tedy maximální spokojenost a budu se těšit na případná další setkání!"

Veronika Berková

Rozkoš bez rizika

"S koučem se na setkání věnujeme tématu já v roli manažera tj. manažerské dovednosti, s tím souvisí nástroje pro řízení lidí, seberozvoj a mimo jiné zvyšování sebevědomí v nové vedoucí pozici. Hodně mi to pomáhá třídit si myšlenky a nenechat se svázat pravidly, metodikou, jak by to mělo být, ale jak to chci já a můj tým. Oceňuji Karlovu otevřenost, schopnost vést konstruktivní dialog. Zároveň mi umožňuje nahlížet do své práce, role lídra  (příklady úspěchů i neúspěchů). Líbí se mi forma „rozvojových“ rozhovorů, kladení otázek nikoliv okamžité přinášení řešení. Dostávám velký prostor na přemýšlení, dívání se na situaci z jiných úhlů pohledu a hledání vlastních cest s příležitostnou nabídkou variant řešení. 

Lenka Stárková

Vedoucí odd. komunikace a dárcovství

Domov Sue Ryder, z.ú.

"Pan Šoral mi významně pomohl překonat krizi v osobním i pracovním životě a provázel mě během změny z technické do vedoucí pozice. Velmi oceňuji šíři jeho záběru, otevřenost a flexibilitu. S jeho pomocí jsem se zorientoval v záplavě nevyřešených problémů a našel motivaci pro další rozvoj."

Václav Brandejský, Ph.D.

Varian Medical Systems, Inc.

Chcete důkaz místo textové reference?

Není nic snazšího, než mě kontaktovat na uvedeném e-mailu nebo telefonu. První koučovací sezení je zdarma. Níže se můžete podívat na jednotlivé druhy koučinku, které se mnou můžete zažít.

bottom of page